Website Trường Tiểu học Phú Lộc

http://thphuloc.canloc.edu.vn


BÁO CÁO HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN 2010-2015

BÁO CÁO Tổng kết phong trào thi đua xây dựng điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 – 2015
       Quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về chiến lược  phát triển Giáo dục giai đoạn 2010 - 2015 và những năm tiếp theo. Trường Tiểu học Phú Lộc bám sát văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, phòng GD&ĐT Can Lộc đã triển khai nhiều chương trình hành động thiết thực, nhiều phong trào thi đua yêu nước có tác dụng thúc đẩy chất lượng giáo dục của nhà trường từng bước được khẳng định. Năm năm qua, tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh trường Tiểu học Phú Lộc đã phát động nhiều phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực giáo dục như: phong trào thi đua Hai tốt, phấn đấu trở thành Chiến sĩ thi đua, GVG, HSG các cấp; Công tác phát hiện bồi dưỡng HSG; phong trào nghiên cứu khoa học, viết SKKN; công tác chủ nhiệm lớp; tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; phong trào xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia,…  nhân rộng nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, góp phần thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các năm học.
Phần thứ nhất:
KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC TRONG 5 NĂM (2010 – 2015)
 
                         1. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ được giao trong 5 năm (2010 - 2015)
Trong những năm qua, nhà trường đã  triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Giáo dục & Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành giáo dục các năm học, giai đoạn 2010 – 2015; các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh và sự chỉ đạo trực tiếp của Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Can Lộc, tổ chức và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Đẩy mạnh phong trào thi đua “ Dạy tốt, học tốt” do ngành giáo dục phát động.  Xác định đúng về vai trò và tác dụng của công tác thi đua khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ được giao.
Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua của ngành và công đoàn Giáo dục đã phát động; cuộc vận động “Hai không”, Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo ” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng các hoạt động thiết thực, cụ thể.
2. Kết quả đạt được trong 5 năm (2010-2015)
Trong 5 năm qua, tập thể BGH nhà trường đoàn kết, năng động sáng tạo đổi mới tư duy dám nghĩ dám làm đã có nhiều chủ trương, giải pháp đúng đắn trong công tác quản lý chỉ đạo các hoạt động trong nhà trường; nhạy bén trong công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương trong việc hoạch định chiến lược phát triển giáo dục trên địa bàn giai đoạn 2010-2015 và những năm tiếp theo. Hoạt động chuyên môn dạy và học ngày càng được khẳng định và đạt hiệu quả khá toàn diện trên cả 2 mặt chất lượng đại trà cũng như chất lượng mũi nhọn. Phong trào văn hóa văn nghệ TDTT hoạt động Đoàn - Đội là thế mạnh của nhà trường; liên hoan tiếng hát CBGV chào mừng ngày NGVN hằng năm đều đạt giải khuyế