• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LỘC !
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 cấp Tiểu học
Ngày ban hành:
22/09/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Báo cáo kết quả hoạt động Tiểu ban nghiệp vụ, cụm CM liên trường năm học 2014-2015. Kế hoạch hoạt động năm học 2015-2016
Ngày ban hành:
22/09/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
07/09/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
01/09/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
25/08/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
13/08/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực