• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LỘC !
Kế hoạch tháng 11/2015
Ngày ban hành:
03/11/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Danh sách học sinh năm học 2015-2016
Ngày ban hành:
10/09/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
DANH SÁCH TÀI KHOẢN GIÁO VIÊN TRÊN TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI
Ngày ban hành:
28/08/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015-2016
Ngày ban hành:
27/08/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI CHO GIÁO VIÊN
Ngày ban hành:
20/08/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư 01 của Bộ GD
Ngày ban hành:
05/08/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Lịch học nghị quyết
Ngày ban hành:
12/03/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực